|

Spotkanie pod hasłem „ Lider lokalny- nowoczesny menedżer”.

W sobotę 17 września 2022 w godz. 10.00-13.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20 w Myślenicach odbędzie się spotkanie pod hasłem „ Lider lokalny- nowoczesny menedżer”.

Spotkanie dedykowane jest lokalnym Liderom, Sołtysom, Członkom Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas spotkania odbędą się warsztaty tematyczne mające na celu inspirowanie liderów do poszukiwań pomysłów na aktywności i ich realizację, wyszukiwanie i odkrywanie w sobie potencjału lidera oraz kreowanie wizerunku lidera w mediach. Zaproszeni goście przedstawią możliwości tworzenia partnerstw lokalnych oraz przybliżą perspektywy budowy własnych projektów i inicjatyw społecznych.

Spotkanie będzie także okazją do omówienia współpracy WUP w Krakowie z lokalnymi liderami oraz przybliżony projekt Kierunek Kariera, dzięki któremu Małopolanie już od 6 lat podnoszą swoje kompetencje, budują potencjał osobisty i zawodowy.

Zgłaszać należy się do dnia 12.09.2022 na adres e-mail: cal@cusmyslenice.pl lub telefonicznie 575 552 452  (w dni robocze). Liczba miejsc ograniczona.