2015-12-01


W dniu 27 listopada br. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy.Prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Miechowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Miechowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy,

na którym omówiono m.in.: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zachowania trzeźwości wokół obiektów handlowych, przedstawiono aktualną statystykę przestępstw oraz wykroczeń. Omówiono przestrzeganie przeciwpożarowe, przedstawiono stan wypłat dopłat bezpośrednich, omówiono możliwość wykorzystania dotacji w perspektywie finansowej 2014-2020, zapobieganie wypadkom przy pracy w rolnictwie oraz procedury powypadkowe, ogólny stan bezrobocia w powiecie z uwzględnieniem Gminy Słaboszów, Fundusz Aktywizacji Zawodowej, oraz możliwość wykorzystywanie stażów finansowanych przez Urząd Pracy. W spotkaniu uczestniczyli: radni Rady Gminy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Dyskutanci podzielili się uwagami odnośnie przedstawionych tematów a także wnieśli uwagi do działań prewencyjnych zwłaszcza Policji oraz Straży Pożarnej.

Skip to content