2016-12-20


Ślubowanie uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach

25 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej naszej podstawówki. W hali sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja szkoły i zaproszeni goście. Wszystkich zebranych w hali sportowej powitała Karolina Milewska – uczennica klasy V, która tego dnia pełniła rolę prowadzącej. Po powitaniu wszystkich zebranych skierowała życzenia dla pierwszaków. W imieniu starszych uczniów naszej szkoły życzyła pierwszoklasistom wielu sukcesów, zapewniała o wsparciu i pomocy ze strony starszych koleżanek i kolegów. Następnie głos oddała bohaterom uroczystości – pierwszoklasistom, którzy w części artystycznej udowodnili, że zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach. Wierszami, piosenkami przekonali zebranych, że wiele już wiedzą i potrafią.

 

Po części artystycznej pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie. Po nim w imieniu swoich koleżanek i kolegów jeden z uczniów poprosił panią dyrektor o dokonanie aktu pasowania. Pani Dyrektor – Dorota Dubaj z okazji włączenia do społeczności szkolnej złożyła życzenia pierwszakom i ich rodzicom. Następnie zgodnie z tradycją naszej szkoły dokonała aktu pasowania – dotykając prawego ramienia każdego z uczniów wielkim ołówkiem i wypowiadając słowa „pasuję Cię na ucznia”. Na dowód  złożenia ślubowania i pasowania na ucznia, każdy z pierwszaków od swojego wychowawcy – p. Adama Wachackiego otrzymał pamiątkowy dyplom.

Po ceremonii głos zabrali zaproszeni goście – pani Marta Vozsnak i pan Apoloniusz Dulewski. Przekazali  oni  życzenia pierwszakom, ich rodzicom i wychowawcy. Wspólnie z pp.: Anielą Kruczek i Pawłem Osikowskim przekazali  pierwszoklasistom  upominki w postaci przyborów szkolnych.

Oficjalna część ślubowania zakończyła się pamiątkowym zdjęciem pierwszaków z zaproszonymi gośćmi, dyrekcją szkoły, wychowawcą i rodzicami. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i zabawą taneczną dla uczniów klas I-III.

Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Gratulujemy pierwszakom,  życzymy wielu wspaniałych chwil naszej szkole, samych piątek  i szóstek oraz wzorowego zachowania na pierwszym świadectwie. Rodzicom zaś życzymy satysfakcji, wielu pozytywnych emocji i wzruszeń podczas pobytu ich pociech w murach naszej szkoły.

Skip to content