2022-06-01


 Na wyjazd  organizowany przez KRUS do sanatorium mogą być również kierowani małżonkowie – osoby kierowane do sanatorium mogą być czynnymi rolnikami jak również przebywać na rencie okresowej ( stała renta wyklucza wyjazd do sanatorium)

Do wniosku o rehabilitację są niezbędne aktualne badania ( skierowanie może wydać lekarz rodzinny)  :
– mocz, morfologia , OB. , EKG, RTG płuc (opis)

Informacja.pdf

wniosek o rehabilitacje lecznicza dla rolników.pdf

wykaz badań laboratoryjne wymagane do wniosku o sanatrium.pdf

Skip to content