2018-10-16


W miesiącu wrześniu w sołectwie Dziaduszyce został odnowiony teren wokół krzyża przy Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. Zakres prac obejmował:

-wykonanie krawężnika,

-Odkrzaczenie terenu,

-Wyrównanie terenu,

-Nasadzenie nowych krzewów,

-utwardzenie powierzchni żwirem.

Koszt w/w zadania wyniósł 3 000,00 zł. W przyszłym roku przewiduje się kolejny etap rewitalizacji tego terenu.

 

Skip to content