2018-10-19


W miesiącu październiku nastąpił kolejny etap rewitalizacji terenów gminy w miejscowościach:

-Słaboszów  - polegający na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu krzewów i utwardzeniu powierzchni żwirem.
-Święcice  -    gdzie wykonano obrzeża wokół Kapliczki Pana Jezusa Frasobliwego, które obsypano żwirem i  nasadzono nowe krzewy.


Skip to content