2018-05-02


Gmina Słaboszów otrzymała 210 tys. złotych w ramach podziału środków  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze będą przeznaczone na remont liczącego 1 050 m odcinka drogi w Ilkowicach: „Ilkowice – Cybowa  nr K140465”.

Skip to content