2018-10-18


W dniu 16.10.2018r. nastąpił odbiór zadania pn. ,,Remont drogi gminnej Raszówek – Rędziny-Borek Nr K 140485, w miejscowości Śladów, Janowice w km 0+000 – 1+650 .” Zakres robót obejmował:

– roboty pomiarowe – 1,650 km,

– zebranie namulisk obustronne – 900,80 m³,

-plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką – 7 330,00 m²,

-przygotowanie przepustów drogowych rurowych – 12 m,

-obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe – 2,40 m³,

-przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 1,80 m³,

-przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe – 6m,

-przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur – 2 szt,

-umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – 192,00 m²,

-wyrównanie istniejącej podbudowy – 21,00 m³,

-podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna gr. 20 cm – 7 330,00 m²,

-podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna gr. 8 cm – 7 330,00 m²,

-nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm warstwa wiążąca – 5 991,00 m²,

-nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm warstwa ścieralna – 5 826,00 m²,

-pobocza obustronne – 127,20 m³,

-plantowanie powierzchni równiarką – 1 590,00 m².

Wartość robót ogółem brutto – 618 172,16 zł. w tym środki budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 289 302,00 zł Wykonawcą zadania była firma „MADAR” z Nasiechowic.

Skip to content