2020-04-29


Informacja

 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie w związku z brakiem możliwości bezpośrednich wpłat prosi o dokonywanie zobowiązań na konserwację urządzeń melioracyjnych na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jędrzejowie

Nr 11 8490 0007 2000 0004 3746 0001

 

Skip to content