2022-06-07


Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie https://www.gov.pl/web/psse-miechow/materialy-do-pobrania pod nazwą „Wniosek o wpis do rejestru wzór”.

Skip to content