2015-09-25


Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Ziemi Miechowskiej

W dniach 18-19 września odbył się II Powiatowy Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Ziemi Miechowskiej. Dzień pierwszy rajdu zakończyła się wieczornicą i noclegiem w Szkole Podstawowej w Janowicach.

Uczestnicy nie tylko wędrowali, ale również brali udział w konkursie historycznym oraz grze terenowej. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały m.in. przez Urząd Gminy w Słaboszowie.
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Everest” przy współpracy Szkoły Podstawowej w Janowicach i Drużyny Wędrowniczej „3DSH” działającej przy LO w Miechowie.

      

Skip to content