2020-10-01


Do 7 października 2020 roku, czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tyś. wniosków, z tego 7,2 tyś. w Małopolsce.  

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nośnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 201-2020, ma formę jednorazowej płynności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tyś. euro.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Skip to content