2022-05-17


 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 132 z dnia 13 maja 2022 wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAWO oraz zarządzenie nr 131 wprowadzające (przedłużenie) trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od 16 maja 2022 r. od godz. 00.00 do 31 maja 2022 r. do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania  stopnia alarmowego)                                             

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

Skip to content