2018-10-18


W miesiącu czerwcu br. wykonany został projekt wraz z kosztorysem w kwocie 12 000,00 zł. dotyczący przebudowy zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. W najbliższym czasie przewiduje się wykonać następujące roboty:

– przebudowa zaplecza kuchennego w budynku szkolnym wraz z przebudową wewnętrzną instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz wykonaniem wewnątrz instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej oraz przebudowę zewnętrzną instalacji kanalizacyjnej.

Szacowany koszt robót:

– roboty ogólnobudowlane  – 129 842,00 zł.

– instalacje sanitarne i przyłącza – 83 446,00 zł.

– roboty elektryczne – 33 510,00 zł.

Skip to content