2015-11-23


Trwają obecnie prace (listopad 2015 r.)  przebudowy mostu drogowego M 27 w miejscowości Ilkowice w km 0+784 drogi powiatowej 1215K.

W ramach w/w zadania Zarząd Dróg Powiatowy w Miechowie wyłonił w drodze przetargu wykonawcę robót Firmę Usług LOG-BUD Diana Bogucka ul. Pułaskiego 63/1, 33 – 380 Krynica Zdrój za kwotę 498585,89 zł.

Skip to content