2020-09-03


Serdecznie witam,

Mam przyjemność poinformować Państwa, iż od 1 września 2020 r. w
ramach Projektu Kierunek Kariera rusza nabór dla osób z
wykształceniem policealnym lub pomaturalnym. Na stronie projektu
znajduje się informacja na ten temat, bezpośrednio pod linkiem:
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Rekrutacja-dla-osob-z-wyksztalceniem-policealnym-lub-pomaturalnym

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem naboru, dostępnym tutaj:
https://kierunek.pociagdokariery.pl/laravel-filemanager/app/public/shares/Regulamin%20policealne/ZASADY%20ZAMKNI%C4%98TEJ%20REKRUTACJI2020.pdf

Najważniejsze informacje to: nabór odbywa się przez standardowy
formularz zgłoszeniowy na https://kierunek.pociagdokariery.pl/ (ZGŁOŚ
SIĘ [1]), trwa od 1 września od godz. 10:00 do 30 września do
północy lub do wyczerpania 3000 miejsc przeznaczonych dla ludzi z
wykształceniem policealnym i pomaturalnym. Rekrutacja nie dotyczy osób
z wyższym wykształceniem.

Bardzo proszę o rozpropagowanie tej informacji – adekwatnie do
możliwości (strona internetowa, Facebook itp.). Proszę również
poinformować (oczywiście w miarę możliwości) osoby, które zostały
odrzucone z powodu kryterium wykształcenia i ponieważ teraz mogą się
zgłosić i skorzystać z dofinansowania.

Z góry dziękuję, z poważaniem,

Katarzyna Lis

Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Projekt „Kierunek Kariera”

Zespół Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych (PKD)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. +48 12 619 84 55 lub 727797967 , faks +48 12 422 97 85

klis@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl [2]

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Województwa
Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22 oraz
minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wiejskiej 2/4.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w
projektach KK/KKZ: RODO- klauzula informacyjna projekt [6]

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który
jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane
informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie
jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub
podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez
pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i
usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Links:
——
[1] https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
[2] http://www.wup-krakow.pl/
[3] http://www.facebook.com/pociagdokariery
[4] http://www.youtube.com/user/wupkrakow
[5] http://plus.google.com/u/0/115461302642119375786/posts
[6] https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Klauzula-informacyjna-dla-uczestnikow-projektu

Skip to content