2018-03-09


Projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” jest realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

1)      Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący

2)      Gmina Borzęcin

3)      Gmina Brzesko

4)      Gmina Koniusza

5)      Gmina Miechów

6)      Gmina Oświęcim

7)      Gmina Proszowice

8)      Gmina Racławice

9)      Gmina Słaboszów

Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 248 384,00 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów (brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego) województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. w projekcie w terminie do 31.03.2019”

Zadania zaplanowane w projekcie:

1)      Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 8 urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST

2)      Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję

3)      Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta

4)      Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat

5)      Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami

6)      Doskonalenie kompetencji 136 kadr w 8 urzędach JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1)      8 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

2)      8 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

3)      8 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)

4)      8 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2

5)      8 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3

6)      211 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)

7)      11 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)

8)      16 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad. 3)

9)      11 osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (Zad. 6

 

Skip to content