2020-05-18


informuje, że nastąpiła zmiana lokalizacji biura. Nowa siedziba znajduje się na ul. KONOPNICKIEJ 21, 32-200 Miechów pawilon handlowy I piętro, Osiedle Parkowe obok ARiMR. 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w związku z ograniczeniami sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych branży spożywczej wynikających z pandemii COVID-19, informuje o budowie portalu „eTargowisko”, docelowo mającego być stroną internetową skupiającą producentów i rolników wytwarzających żywność lokalną najwyższej jakości. Poprzez ten portal, w oparciu o serwis „eTargowisko”, producenci żywności będą mogli w obecnej sytuacji dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Obecnie baza internetowa jest głównym narzędziem komunikacji dla producentów, którzy mają ograniczone możliwości dotarcia do klientów. W związku z powyższym zachęcam Państwa – producentów do rejestracji w systemie „eTargowisko”. 

Szczegółowe informacje na temat rejestracji można uzyskać pod numerem tel. 12 285 21 13/14 wew. 280 lub 281 bądź kontaktując się poprzez e-mail: Otworzy się w nowym oknierow@modr.pl

Skip to content