2020-11-25


Od 14 września 2020r. rozpoczęła swoją działalność uruchomiona przez Gminę Słaboszów Placówka Wsparcia Dziennego w nowo wyremontowanym budynku OSP w Dziaduszycach. W wyniku przeprowadzonych prac powstało pomieszczenie kuchenne oraz kilka nowoczesnych sal przeznaczonych na zajęcia grupowe i indywidualne. Budynek wyposażony został w meble i sprzęt niezbędny do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, tj. tablicę interaktywną z projektorem, laptopy, drukarkę, sprzęt muzyczny oraz materiały i pomoce dydaktyczne.        

                Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlicy dla dzieci i młodzieży) jest głównym celem projektu „Aktywny Słaboszów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2022r. współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

                Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Słaboszów i prowadzona jest zarówno w formie opiekuńczej, specjalistycznej jak i pracy podwórkowej. Do projektu przyjętych zostało 60 podopiecznych, w tym 30 w formie opiekuńczo-wychowawczej. Planuje się, że w ramach działań będą zorganizowane dla  dzieci zajęcia m.in.: komputerowe, sportowe, kulinarne, plastyczne oraz zajęcia z języka angielskiego i matematyki. Podopieczni Placówki będą mogli również korzystać z zajęć psychologicznych, logopedycznych, terapeutycznych i pedagogicznych. W ramach projektu wsparciem objęci są również rodzice dzieci, dla nich także przewidziane są szkolenia i warsztaty z zakresu szeroko pojętego życia rodzinnego i norm społecznych. Zaplanowane w projekcie działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.

                Placówka Wsparcia Dziennego działa na podstawie Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie. Pobyt w Placówce jest bezpłatny i nieobowiązkowy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 801 917,60 zł

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 144 000,00 zł

 

W ramach zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego nasza świetlicowa grupa aktywnie brała udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez naszych wychowawców. Podopieczni Świetlicy po zapoznaniu się z tematem zdrowego odżywiania i witamin przygotowali pyszną sałatkę owocową. Chętnie zrobili również bardzo popularne, a także bardzo dobre muffiny. Babeczki te sprawiły wiele radości naszym dzieciakom. Gdy złota polska jesień na dobre zagościła u nas , nasza wesoła gromadka wyruszyła na Stadion Sportowy w Słaboszowie, aby miło i zdrowo spędzić czas na zabawach rekreacyjno-sportowych. Głównym punktem wyprawy było ognisko oraz pieczone na nim kiełbaski w tradycyjny sposób. Ten piękny dzień w plenerze, z ruchem i wspólną biesiadą przy ognisku, dzieci na pewno zapamiętają, uwieczniając przeżyte chwile w swoich pracach plastycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowani tej jesiennej imprezy.

Skip to content