2019-07-08


Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 85,04 m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 54 (remiza

 

OSP) w Kalinie Wielkiej usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą Nr KR1M/00040686/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, która to nie jest obciążona

 

prawami rzeczowymi ani hipotekami.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

 

 

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 1773,00 zł za plus 23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej,

 

ogrzewania,wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, poboru zimnej wody.

 

 

Lokal został przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat z przeznaczeniem na działalność handlową-sklep spożywczo-przemysłowy.

 

 

Uchwałą Nr VI/55/2019 z dnia 28.06 2019 r Rada Gminy w Słaboszowie wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres trzech lat, na wyżej

 

wymieniony lokal użytkowy.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content