2018-07-13


Opublikowano  10.07.2018 r.

Ogłoszenie  o Naborach wniosków

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  8/2018

Zachowanie  dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie :    Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie   

Wskaźnik produktu-  W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów  działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  220 000  złotych

                                                      Nabór  Nr  9/2018

Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

 

Wskaźnik produktu-    W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej         

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi 340 000  złotych.

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       30.07.2018         do        24-08-2018    do godz. 1700

 

                Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Skip to content