OGŁOSZENIE O KONSULTACJI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Zarząd Województwa Małopolskiego przystąpił do konsultowania projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski!

Termin wymiany starych kotłów tzw.” Kopciuchów” może zostać wydłużony o rok, czyli do końca 2023 r.

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r. poprzez formularz dostępny pod adresem:  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

TWOJE ZDANIE SIĘ LICZY!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego.