2020-07-20


Informacja

 

z dnia 12 sierpnia 2020 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 16 lipca 2020 r.

 

Dnia 12 sierpnia 2020 roku Komisja w składzie:

 

  1. Reisner Iwona – Przewodnicząca Komisji
  2. Antolska Anna – Członek Komisji
  3. Kućmierz Agnieszka – Członek Komisji

dokonała oceny wniosku złożonego przez:

 

  • Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 30 lipca 2020 roku, wniosek nr 1, wnioskowana kwota dotacji: 15 000,00 zł

 

Na podstawie złożonego wniosku Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach:

 

       1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 8 000,00 zł.

 

     WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Ogłoszenie o konkursie na finansowanie sportu.pdf

zalacznik_1.pdf

zalacznik_2.pdf

Skip to content