2016-10-28


Małopolskie Remizy 2016

W dniu 7 października 2016 roku dokonano odbioru remontu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kropidle. Remont wykonywany był w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2016”  pn. MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROPIDLE.

Odbioru dokonano w obecności Wójta Gminy Pani Marty Vozsnak, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Apoloniusza Dulewskiego, Sekretarza Gminy Pana Pawła Osiowskiego oraz Zarządu OSP Kropidło.
Odbioru dokonała komisja w składzie:
1.    Pan Jerzy Pacia – Inspektor Nadzoru
2.    Pan Witold Turek – Kierownik Robót
3.    Pan Eugeniusz Poręba – Kierownik Robót
4.    Pan Marek Drożdż – insp. U.G. Słaboszów
5.    Pan Ryszard Jaros – Prezes OSP Kropidło
Zakres wykonanych prac obejmował:
1.    Wykonanie instalacji c.o.
2.    Przystosowania pomieszczenia na kotłownię
3.    Wymiana stolarki okiennej
4.    Wykonanie posadzek – korytarz, piętro i schody
5.    Cyklinowanie i zabezpieczenie lakierem podłogi – sala na piętrze
6.    Roboty malarskie, okładziny ścian.
Wartość inwestycji wyniosła: 86 513,43 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” w kwocie 37 828,00 zł.  Komisja stwierdziła iż roboty zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy  wykonawcami a gmina, terminowo oraz na poziomie dobrym.

 

Skip to content