2015-11-20


W dniu 16 listopada 2015 roku odebrano roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215K Święcice – Ilkowice, na dł. 0,44 km”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 89547,00 zł. w tym wkład własny Gminy Słaboszów wyniósł 37381,00 zł.

 

Skip to content