2015-09-30


Odbiór dróg

W dniu 15.09.2015 r. odebrano roboty drogowe w ramach zadań pod nazwą:
1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w km 0+000-0+500.

Kwota zadania wyniosła 105579,51 w tym kwota  pochodząca z budżetu gminy wyniosła 52789,76 zł oraz pozyskana dotacja z budżetu woj. małopolskiego 52789,75 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000-1+278.
Kwota zadania wyniosła 312187,14 zł. Zadanie wykonano w całości ze  środków własnych budżetu.

Skip to content