2019-01-02


Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłania ich w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie w formie elektronicznej.

Skip to content