|

OBWIESZCZENIE

W załączeniu przekazuję Państwu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26 stycznia 2023 dotyczącego projektu Zarządzenia RDOŚ w Krakowie w sprawie obszaru „Natura 2000”.