2017-05-04


INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓW

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów. W Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dziaduszycach Pani Dorota Dubaj,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach Pan Janusz Schab,

Dyrektor SP ZOZ Pan Stefan Mierzwiński,

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinie Wielkiej Pani Anna Mielus,

Kierownik Sekcji Dróg i Mostów ZDP w Miechowie Pan Marcin Tompolski.

Zaproszeni goście odpowiedzieli na liczne pytania kierowane przez radnych, które w większości dotyczyły przebudowy drogi powiatowej Bukowska Wola – Działoszyce.

W dużej części Sesja Rady Gminy poświęcona była funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

Ponadto Rada Gminy Słaboszów:

– przyjęła – sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie  za 2016 r. oraz powołała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie.

Również przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w wysokości 3.000,00 zł.

W sprawach różnych Rada Gminy wraz z Dyrektorami Szkół dyskutowała na temat dalszego funkcjonowania szkół na terenie Gminy Słaboszów.

     

Skip to content