2018-12-18


W dniu 15 listopada 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której najważniejszymi tematami było uchwalenie podatków na 2019 rok.

W związku z trudną sytuacją w rolnictwie radni postanowili jednogłośnie podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych pozostawić na poziomie 2018 roku.

W trakcie Sesji radni zgłosili wiele wniosków i zapytań, które w większości dotyczyły dróg gminnych i powiatowych. Poruszony został również problem wymiany azbestu, którym pokrytych jest wiele budynków na terenie Gminy Słaboszów.

W związku z tym, że Sesja była ostatnim posiedzeniem Rady Gminy Słaboszów w kadencji 2014 – 2018, Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy podsumowała swoją działalność zwracając szczególną uwagę na wysokość pozyskanych zewnętrznych środków finansowych oraz wykonane inwestycje.

Sesja zakończona została uroczystych akcentem, w czasie którego Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy oraz Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów wręczyli podziękowania składając jednocześnie życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym radnym, którzy nie kandydowali lub nie weszli w skład Rady kolejnej kadencji.

Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla bobra społeczności lokalnej, skierowane zostały do wieloletnich radnych

Pana Krzysztofa Koniecznego oraz Pana Adama Gwiazdy, którzy funkcje radnych pełnili od 1998 roku.

Podziękowania otrzymały również Pani Marta Romanowska oraz Pani Sylwia Molenda, które pełniły funkcje radnych w kadencji 2014 – 2018.

 

Skip to content