2017-09-27


Obrady Rady Gminy Słaboszów

W dniu 27 września 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której przewodniczył Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów.
Rada Gminy wysłuchała między innymi: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Budżet Gminy Słaboszow za I półrocze 2017 roku został wykonany:
– po stronie dochodów w wysokości 53,6 % w stosunku do zakładanego planu,
– po stronie wydatków w 50,1 %,
– inwestycje wykonano w 28 %.
W dalszej części obrad Sesji, Rada Gminy wysłuchała:
„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach za I półrocze 2017 roku”, którą przedstawił Pan Stefan Mierzwiński – Dyrektor SP ZOZ oraz  „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej za I półrocze 2017 r., którą przedstawiła Pani Anna Mielus – Kierownik GBP.
    Wójt Gminy Pani Marta Vozsnak przedstawiła nowo powołanego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie Panią Ilonę Zegadło, która rozpoczęła pracę na swoim stanowisku od dnia 30 sierpnia br.
Radni Rady Gminy zgłosili liczne wnioski i interpelacje dotyczące remontu dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Odpowiedzi i wyjaśnień w powyższej sprawie udzieliła Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy.

 

 

Skip to content