2016-08-31


Nowe ogrodzenie remizy OSP w Janowicach.

Przed obchodami 90-Lecia OSP Janowice został wykonany remont ogrodzenia Remizy OSP.

Prace obejmowały rozbiórkę starego zniszczonego ogrodzenia, nadlanie murku ogrodzeniowego na istniejącym starym, oraz montaż nowych słupków i przęseł. Konieczne było też wykonanie prac ziemnych i porządkowych, wyrównanie terenu. Prace zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Janowice. Mieszkańcy Janowic wykonali również własnymi siłami barierki na kładce nad rzeką Kalinką.

Skip to content