2020-07-24


Znasz organizację pozarządową, która od lat inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe otoczenie? Przeciera szlaki, proponuje nowe rozwiązania, dociera do środowiska i problemów, o których inni zapomnieli? Pomóż nam docenić te stowarzyszenia i fundacje – zgłoś je już dzisiaj jako kandydata do tegorocznej Nagrody Kryształy Soli. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

W tym roku Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz szesnasty.

Nagroda została ustanowiona w 2005 roku. Od samego początku jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku III sektora w Małopolsce. Promujemy działania najlepszych małopolskich organizacji nie tylko po to, żeby docenić ich pracę, ale też dla popularyzacji stosowanych przez nich „dobrych praktyk” i bardzo często innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że mogą stać się inspiracją dla innych ngo-sów w rozwiązaniu ich problemów czy wyzwań, nie tylko w naszym regionie, ale także poza jego granicami

– tłumaczy Edward Czesak, który w Zarządzie Województwa Małopolskiego zajmuje się m.in. organizacjami pozarządowymi.

Jak dodaje marszałek Czesak, panująca epidemia koronowirusa z pewnością zaowocuje wieloma kandydaturami tych stowarzyszeń i fundacji, które mocno włączyły się w walkę z COVID-19: 

Epidemia doświadcza nas w sposób szczególny, ale w tym najtrudniejszym, początkowym okresie małopolskie organizacje pozarządowe udowodniły, że potrafią skutecznie pomagać. Wiemy z mediów o wielu przykładach pięknych inicjatyw – spontaniczne akcje szycia maseczek, drukowania przyłbic, ale też konkretne wsparcie dla seniorów, personelu medycznego czy osób bezdomnych. Każda zasługuje na docenienie – mam więc nadzieję, że część z nich będziemy mogli uhonorować właśnie tą niepowtarzalną statuetką „Kryształów Soli”. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy wiedzą o takich inicjatywach i organizacjach, żeby zgłaszali je do nas. Czas na to jest do końca lipca

– dodaje Edward Czesak. 

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w kategoriach:
1. Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
2. Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna.
3. Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie.
4. Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia.
5. Gospodarka i Zrównoważony Rozwój.
6. Najlepszy Projekt Społeczny.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda dla laureata i wyróżnienia. 

Warto dodać, że w ustanowionej w zeszłym roku kategorii „Najlepszy Projekt Społeczny” na statuetkę mają szansę innowacyjne działania, które wpłynęły pozytywnie na rozwój społeczny, gospodarczy oraz poprawę poziomu czy jakości życia Małopolan. Ważna informacja – do tej kategorii mogą być zgłoszone tylko zakończone projekty, których realizacja była prowadzona w 2019 roku. Jeśli zadanie trwało kilka lat, to musiało zakończyć się w 2019 roku, a zacząć najwcześniej w 2015 roku.

Jak co roku, zaplanowano też przyznanie Nagrody Grand Prix Kryształów Soli dla najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce. W tym roku jej laureat otrzyma 10 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. 

Jak zgłosić organizację pozarządową do „Kryształów Soli”?

Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 31 lipca br.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty, czyli regulamin, formularz zgłoszeniowy, klauzule informacyjne (dla zgłaszającego i dla zgłaszanego) można pobrać tu.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121/ 12 61 60 982
email: ngo@umwm.pl 

Skip to content