2020-01-15


19 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach przeżywała wielką uroczystość – nadania imienia św. Jana Pawła II . Czwartkowe święto to finał wielomiesięcznych przygotowań.

Uroczystość nadania imienia naszej szkole św. Jana Pawła II poprzedziła msza święta w kościele św. Mikołaja w Słaboszowie, której przewodniczył Ks. Biskup Jan Piotrowski. Wraz z ks. biskupem modlili się ks. kanonik Antoni Seweryn nasz proboszcz, ksiądz wikary Rafał Zyman oraz dziekan dekanatu  skalbmierskiego ks. Marian Fatyga.

Biskup prosił społeczność szkolną, aby postępowała godnie na wzór św. Jana Pawła II, uświadomił nam odpowiedzialność jaką podjęliśmy wybierając Ojca Świętego na naszego patrona. „Bądźcie dumni, że macie takiego patrona, ale także bądźcie odpowiedzialni. Taki patron zobowiązuje.”

Po homilii i krótkiej modlitwie  nastąpiło poświęcenie sztandaru, który został przekazany przez Panią Wójt na ręce Pani Dyrektor, która następnie przekazała sztandar w ręce uczniów naszej szkoły.           W kościele również została poświęcona tablica upamiętniająca ten ważny dzień.

Po mszy świętej zebrani goście wraz z biskupem, księżmi, dyrekcją, nauczycielami, uczniami                i rodzicami w uroczystym przemarszu, któremu towarzyszyła orkiestra dęta- udali się do szkoły, gdzie została poświęcona  i odsłonięta tablica upamiętniająca naszego patrona. Uroczystość nadania imienia szkole zaszczyciło swoją obecnością wielu gości honorowych m.in. p. Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów, p. Jacek Kobyłka – Starosta Powiatu Miechowskiego, p.Paweł Osikowski – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego, p. Halina Cimer – Wicekurator Małopolski, przedstawiciele z województwa małopolskiego, radni powiatu miechowskiego, radni  gminy Słaboszów, p. Andrzej Kot – Komendant Powiatowy Policji w Miechowie, p. Michał Majda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, p.Tomasz Tuleja – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, p. Dorota Klimczyk – Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Kalinie Wielkiej, p. Aniela Kruczek – Kierownik ZEAS w Słaboszowie oraz wielu innych zaproszonych gości. Część oficjalna rozpoczęła się  uroczystym przywitaniem przybyłych gości przez panią dyrektor szkoły Dorotę Dubaj, która następnie powiedziała kilka słów o naszym patronie i o nadaniu imienia szkole.      

 

W kolejnym punkcie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który swoim przesłaniem dostarczył niezapomnianych wzruszeń zgromadzonej widowni. Zwieńczeniem części artystycznej było wystąpienie orkiestry dętej ze Skalbmierza pod batutą pana Roberta Basiaka. Po części artystycznej pani dyrektor poprosiła zaproszonych gości i  sponsorów o wbicie pamiątkowego gwoździa oraz wpisanie się do księgi pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia władz województwa, powiatu, gminy, pani wicekurator i innych zaproszonych gości. Starania pani dyrektor, nauczycieli, uczniów i rodziców o uroczysty przebieg nadania imienia szkole zostały docenione przez zebranych – czego wyrazem były gorące brawa, liczne gratulacje i życzliwe słowa.                                                                                                                          

Dzięki nadaniu imienia nasza szkoła uzyskała swoistą indywidualną tożsamość oraz piękny sztandar z wizerunkiem Ojca Świętego.

Dzień uroczystości przejdzie do historii naszej szkoły i zostanie w naszej pamięci na zawsze. Każdy uczeń wie, że w tym dniu nasza szkoła otrzymała imię Wielkiego Polaka, przyjaciela dzieci i młodzieży św. Jana Pawła II. Słowa na  naszym sztandarze będą nam o tym przypominać: „Wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją…”

Skip to content