2022-02-11


Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse”! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodzieży z małych miejscowości. W konkursie możesz zdobyć dotację w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznego projektu w Twojej miejscowości! Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

W organizowanym przez nas konkursie przyznajemy granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

● organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;

● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;

● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

DLACZEGO WARTO?

Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję zapoznać się z okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.

Czas zrealizować projekt w Twojej miejscowości!

Poznaj szczegóły i złóż wniosek: https://rownacszanse.org.plotwiera się w nowej karcie

Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu ,,Równać Szanse 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościotwiera się w nowej karcie, realizowanego przez Fundację Civis Polonusotwiera się w nowej karcie.

Skip to content