2019-12-10


Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji „Czyszczone kominy to mniejszy smog”.

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa  publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń grzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie. 

Pragniemy również przekazać informację, że z początkiem przyszłego roku Międzywojewódzki Cech Kominiarski ogłosi konkurs na  „Najlepszego Sołtysa wspierającego bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych, przez promowanie bardzo dobrze wykonywanych usług kamieniarskich „. Szczegóły konkursu i regulamin będzie dostępny na stronie cechu – www.kominiarskicech.pl 

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim sołtysom z terenu Państwa gminy i śledzenie na bieżąco informacji na stronie cechu.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie załączonego komunikatu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu, oraz zapoznanie Rady z powyższym pismem.

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów, Polska

tel. 14 626 03 95 kom. 531 650 650 

kontakt@kominarskicech.pl

Skip to content