2018-10-02


 

Dwa oczyszczacze powietrza: do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach i do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Janowicach zostały nieodpłatnie przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Wartość jednego oczyszczacza powietrza wynosi 588 zł. Gmina Słaboszów otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w formie darowizny dwóch oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 1176 zł (słownie: jeden tysiącsto siedemdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Skip to content