2018-05-02


OSP Kalina Wielka zakupiła lekki samochód pożarniczy. Pojazd marki WV Transporter został zakupiony na rynku wtórnym. Na zakup pojazdu OSP Kalina Wielka otrzymała również wsparcie finansowe z UG w Słaboszowie. Straż w Kalinie Wielkiej z własnych środków dokonała oklejenia samochodu odpowiednim oznakowaniem oraz zakupiła garaż dla jego przechowywania. Samochód jest zarejestrowany na 9 osób i ma możliwość szybkiego wymontowania 2 i 3 rzędu siedzeń w celu przystosowania do przewozu np. motopompy. Pojazd ten ma wpłynąć na poprawę mobilności jednostki i obniżyć jej koszty działania. Przykładem w którym  samochód ten może się sprawdzić jako bardziej praktyczny to usuwanie gniazd os lub szerszeni w sezonie letnim kiedy to OSP Kalina Wielka wzywana do takich zagrożeń musiała wyjeżdżać ciężkim samochodem ratowniczo gaśniczym.

  

Skip to content