2020-04-22


{nomultithumb}

LAPTOPY DLA SZKÓŁ

Z PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA”

Gmina Słaboszów pozyskała środki finansowe w kwocie 45000 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach przyznanego grantu zakupiono 17 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które przekazano do szkół prowadzonych przez Gminę Słaboszów: Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach – 9 sztuk i Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach – 8 sztuk, z przeznaczeniem dla nauczycieli nie mających warunków technicznych do realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia zdalnego.

LAPTOPY DLA SZKÓŁ GMINY SŁABOSZÓW.pdf

Plakat Zdalna Szkoła.pdf

Skip to content