|

Laboratorium Badań Środowiskowych

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie w/w strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalności poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.