2020-06-29


na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d oraz na restrukturyzację małych gospodarstw. To dwa, najbardziej popularne w Małopolsce działania. Pozwolą na zakup nowych maszyn rolniczych i na inwestycje w podniesienie efektywności mniejszych gospodarstw. Wnioski na oba programy trzeba złożyć w ARiMR do 30 czerwca.

30 czerwca upływa termin składania wniosków na Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. 

Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tyś. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tyś. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.

Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tyś. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80% (48 tyś.zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20% (12 tyś.) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstw.

Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50%.

Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tyś. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tyś. zł. 

Skip to content