2021-11-19


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Tochołów – Gmina Książ Wielki, informuje się, że w Gminie Słaboszów niezdatna do picia jest woda w miejscowości Kalina Wielka, Śladów oraz Maciejów – Włodzimierka (od nr 1 do nr 12).

Skip to content