2019-07-15


Gmina Słaboszów pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 1 milion 070 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 11 lipca 2019 roku Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 5 zadań:

  1. remont drogi gminnej „Maciejów – Giebułtów” w Miejscowości Maciejów,
  2. remont drogi gminnej „Boleszówka – Jazdowice” w miejscowości Jazdowice,
  3. remont drogi gminnej „Rzęmiędzice – Wysiołek” w miejscowości Rzęmiędzice,
  4. remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie – Kropidło” w miejscowości Kropidło,
  5. remont drogi gminnej „Kalina Wielka – Parcelanty” w miejscowości Kalina Wielka.

 

W ubiegłym roku dzięki dotacji w wysokości 1 milion 210 tysięcy zł zostało wykonane również  5 zadań inwestycyjnych, służących poprawie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów.

 

Skip to content