2020-03-18


Z upoważnienia Pana Marcina Kopcia Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie przesyłam informację w sprawie funkcjonowania ZUS od 16 do 27 marca 2020 roku

ZUS informacja.pdf

Skip to content