2018-06-20


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że Gmina Słaboszów przystąpiła do realizacji projektu Małopolski Tele-Anioł, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu osoby mogą otrzymać również tele-opaski, za pomocą których można się połączyć z centrum ratownictwa medycznego lub psychologiem.

 

 

 

 

Dnia 06-06-2018r. przedstawiciele Gmin Województwa Małopolskiego podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu Tele-Anioł.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu:

https://www.malopolska.pl/teleaniol oraz w artykule:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

 

Skip to content