2020-10-26


Szanowni Państwo,
Informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy.
 W części kserotermicznej, działania w ramach projektu prowadzone są w 17 obszarach Natura 2000 w granicach powiatu miechowskiego w obrębie 5 gmin: Charsznica, Książ Wielki, Miechów, Racławice oraz Słaboszów (w obszarach Natura 2000: Kalina Mała PLH120054, Kalina Lisiniec PLH120007, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Uniejów Parcele PLH120075, Cybowa Góra PLH120049, Kaczmarowe Doły PLH120062, Chodów-Falniów PLH120063, Giebułtów PLH120051, Dąbie PLH120064, Pstroszyce PLH120073, Opalonki PLH120071, Widnica PLH120076, Wały PLH120017, Grzymałów PLH120053, Sławice Duchowne PLH120074, Sterczów-Ścianka PLH120015) oraz w powiecie krakowskim w obszarze Dolina Prądnika PLH 120004 (Ojcowski Park Narodowy) w gminie Skała.
Realizacja projektu obejmuje działania ochrony czynnej w latach 2017-2020, ukierunkowane na utrzymanie we właściwym stanie cennych siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych 6210, zarośli jałowca pospolitego w murawach nawapiennych 5130 tj. wypas owiec i kóz, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, koszenie, monitoring przyrodniczy oraz edukacja przyrodnicza.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej  http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero.

Z upoważnienia RDOŚ w Krakowie
Zuzanna Długosz

Skip to content