2020-10-12


{nomultithumb}

INFORMACJA
o realizacji małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W okresie od 23 września do 31 grudnia 2020 r. Gmina Słaboszów realizuje  małopolski projekt  pn. „Odkrywam Małopolskę”  w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej, zgodnie
z Regulaminem tego projektu przyjętym Uchwałą Nr 977/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2020 r..
Na wniosek Gminy Słaboszów z dnia 31.07.2020 r. została jej udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. w kwocie 31500 zł. Projekt realizuje się zgodnie z aktualizacją wniosku z dnia 18.09.2020 r. i Umową zawartą w dniu 23 września 2020 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Słaboszów.
Całkowity koszt zaplanowanych trzech dwudniowych wycieczek stanowi kwotę 45000 zł, z której dotacja celowa Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 31500 zł, a wkład finansowy Gminy – 13500 zł, w tym udział finansowy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – 9400 zł.
Kompleksową organizację trzech dwudniowych wycieczek dla 145 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych zlecono wyspecjalizowanemu organizatorowi wycieczek, z którym zawarto trzy umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej – wycieczki dla uczniów szkół podstawowych Gminy Słaboszów, pod nazwą / w dniach/w obiektach noclegowych/ dla liczby uczniów szkół / kosztach:
1)    „Polskie Podtatrze – Kultura, Tradycja i Przyroda” w dniach 23 – 24 września 2020 r. z noclegiem w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba” w Poroninie dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach, której koszt wynosi 13967 zł, sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 9777 zł i wkładu Gminy – 4190 zł, w tym wkład rodziców – 3000 zł;
2)    „Muszyna i Krynica – Perły Uzdrowisk Karpat” w dniach 07 – 08 października 2020 r. z noclegiem w Domu Wczasowym „Kolejarz” w Złockiem / Muszyna dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach (42 uczniów) i Szkoły Podstawowej w Janowicach (8 uczniów), której koszt wynosi 15528 zł, sfinansowany z dotacji celowej – 10870 zł i wkładu Gminy –
4658 zł, w tym wkład finansowy rodziców – 3250 zł;
3)    „Ojcowski Park Narodowy, Bochnia, Nowy Wiśnicz” w dniach 21 – 22 października 2020 r. z noclegiem w Kopalni Soli w Bochni dla 45 uczniów obu szkół podstawowych, której planowany koszt stanowi kwotę 15505 zł, w tym dotacja celowa – 10853 zł i wkład Gminy – 4652 zł, w tym wkład finansowy rodziców – 3150 zł.

Słaboszów, dnia 12.10.2020 r.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Informacja o braku możliwości zorganizowania wycieczki.pdf

Zdjęcia z wycieczki 07-08.10.2020.pdf

Zdjęcia z wycieczki 23-24.09.2020.pdf

Skip to content