2018-05-02


W dniu 23 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLVIII/755/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Gmina Słaboszów w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2018 będzie realizowała wniosek p.n.„Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach”. Na realizacje tego zadania gmina otrzymała kwotę 41 560,00 zł. Zakres prac remontowo – budowlanych w remizie OSP Janowice będzie obejmował:

  1. Wykonanie centralnego ogrzewania.
  2. Adaptację pomieszczenia na kotłownię.
  3. Remont komina
  4. Remont garażu (wymiana bramy garażowej oraz stolarki okiennej)
  5. Remont pomieszczenia – biuro strażaka.
  6. Remont pomieszczenia – sala duża.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił około 100 000,00 zł.

Skip to content