2019-12-02


Informacja o polach elektromagnetycznych i ich negatywnym wpływie na zdrowie ludzi oraz sposobach ograniczania osobistej ekspozycji na te pola

INFORMACJA – negatywny wpływ PEM na ludzi.pdf

Zasady ograniczania negatywnego wpływu pół elektromagnetycznych na ludzi.pdf

Skip to content