2018-04-03


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż żywność pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017,  będzie wydawana w dniach 16.04.2018r  i  17.04.2018r.

W dniu 16.04.2018r ( poniedziałek ) żywność będzie wydawana od godziny 11.00 w poszczególnych miejscowościach w  następującej kolejności:

 1. Jazdowice – u Sołtysa wsi, Jazdowice 4.
 2. Buszków – plac Remizy.
 3. Słupów – okolice Sklepu.
 4. Janowice – okolice Sklepu.
 5. Śladów – plac Remizy.
 6. Kalina Wielka – plac Remizy / sklep Żuczek.
 7. Wymysłów – dawny budynek szkoły.
 8. Nieszków – plac Remizy.
 9. Słaboszów – plac Remizy.

W dniu 17.04.2018r ( wtorek ) żywność będzie wydawana od godziny 11.00 w poszczególnych miejscowościach w  następującej kolejności:

 1. Kropidło – dawny budynek szkoły.
 2. Rzemiędzice – okolice Dworku.
 3. Ilkowice – plac Remizy.
 4. Święcice – plac Remizy.
 5. Zagorzany – u Sołtysa wsi, Zagorzany 1.
 6. Rędziny Zbigalskie – u Sołtysa wsi, Rędziny Zbigalskie 14.
 7. Dziaduszyce – plac Remizy.
 8. Rędziny Borek – plac przy świetlicy wsi.
 9. Raszówek – u Sołtysa wsi,  Raszówek 22.
 10. Maciejów – plac Remizy.
 11. Grzymałów – plac Remizy.

 Nie przewiduje się wydawania żywności w późniejszym terminie.

Odbiór żywności możliwy również będzie przez upoważnione osoby. Osoby, które dotychczas nie upoważniły nikogo do odbioru paczki żywnościowej a chciałyby to uczynić, proszone są o odbiór druku upoważnienia w GOPS w Słaboszowie lub u Sołtysów poszczególnych wsi.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie akcesoria tj. reklamówki, worki, kartonowe pudełka, bądź skrzynki w celu spakowania artykułów żywnościowych.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (41) 38-38-47-113 u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Radnych Gminy i Sołtysów wsi, którzy są zaangażowani 

w przygotowanie paczek żywnościowych.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie: www.slaboszow.pl w zakładce aktualności oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie : www.bip.malopolska.pl/ w zakładce informacje.

 

Skip to content